22nd IPM Physics Spring Conference


مقاله‌نامه بیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیک (۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴)


در این مقاله‌نامه تنها مقاله‌هایی را مشاهده می‌کنید که نویسنده اجازه کتبی برای انتشار الکترونیک آن را داده است.نام و نام خانوادگی موسسه پژوهشی عنوان مقاله مقاله نامه
احمدی، سمیرا دانشگاه اصفهان تانسور انرژی-تکانه در محیط دی الکتریک مغناطیسی متحرک
احمدی، سید حامد دانشگاه تهران اثر حركت هسته‌ای بر تولید هماهنگ مرتبه بالا در سامانه H2 تحت تپه‌ای لیزری شدید فوق كوتاه pdf
آقایی، فاطمه دانشگاه اصفهان شدت جفت شدگی حالت همگام پایدار در شبكه‌ای از نگاشت‌ها pdf
ایلدارتنها، نسیم مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بازسازی میدان مغناطیسی با اعمال شرط هلیسیتی pdf
اسماعیلی، فاطمه صوفی رازی زنجان انرژی آزاد مغناطیسی و بازدهی شراره‌ها در مناطق فعال خورشیدی
امامی نیگجه، منیره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تصحیح اندازه‌گیری جهت رسیدن پرتوهای کیهانی پر انرژی در آرایه‌های سطحی pdf
ایزدی راد، علی دانشگاه صنعتی شریف Fate of False Vacuum in Superconducting Flux Qubits
بهرامی، احسان مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان رسانش اپتیکی دینامیکی گرافین گاف‌دار در حضور تزریق الکترون: رهیافت تابع گرین pdf
بخشی، زهرا دانشگاه شاهد روش ابرتقارنی در مکانیک کوانتومی نسبیتی pdf
برادران، مرضیه دانشگاه گیلان حل معادله شرودینگر با پتانسیل حل‌پذیر شبه‌دقیق متئو: روش بت آنساتز pdf
بلند پرواز، علی دانشگاه پیام نور شیراز بررسی جواب‌های سیاه‌چاله‌ای باردار در گرانش شبه-توپولوژیک مرتبه ۴ در حضور میدان بورن-اینفلد pdf
بهزادی، ایمان دانشگاه پیام نور جهرم بررسی خواص ترمودینامیکی پلاسمای کوارك-گلوئونی در آستانه هسته‌سازی در جهان اولیه pdf
بهلول، محمد دانشگاه پیام نور تهران اثر بر هم کنش کولنی موضعی بین الکترونی روی خواص الکترونی اکسید بریلیوم pdf
بینش، زری دانشگاه شاهرود بررسی ایزوتوپ F و در انرژی‌های نسبیتی با استفاده از معادله دیراك
پناهی نیا، ربابه دانشگاه صنعتی ارومیه Heat Conduction Properties of DNA pdf
تبریزی دهنو،راحله مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ترابرد در جعبه جفت کوپر دارای ناخالصی pdf
توکلی کچی، مهناز دانشگاه دولتی شهر کرد اثر یک سیاه‌چاله اپتیکی بر آهنگ گسیل خودبه‌خودی یک اتم دوترازی pdf
ترابی، رضا دانشگاه تفرش Acoustic vortex in media with screw dislocation using Katanaev-Volovich approach pdf
ثقفی ، سارا دانشگاه مازندران رابطه پاشندگی تعمیم یافته و آنتروپی تصحیح شده سیاه چاله های Tev
حسنوند، مریم دانشگاه صنعتی اصفهان بررسی برهمکنش Λp در نزدیکی آستانه Σp pdf
حشمتیان، سارا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا پارامتر خاموشی جت با نقض ابر مقیاس در دمای متناهی pdf
جعفری، افسانه دانشگاه گیلان بررسی حرکت ژئودزیکی ذرات در فضازمان کرم چاله ریسمان کیهانی در خلاء pdf
حسینی فرد، محمد دانشگاه شاهد متریکی در مختصات استوانه‌ای برای توضیح جت در دیسک‌های برافزایشی pdf
حق شناس، مجتبی دانشگاه گیلان حل ژئودزیک سیاهچاله رایسنرنوردستروم ریسمان شده در ابعاد بالاتر pdf
دادی گیو،زهره دانشگاه بیرجند محاسبه نمای طول همبستگی برای شارش دو فازی در محیط متخلخل pdf
دهقانی کاظمی، محسن دانشگاه ایلام آنتروپی سیاهچاله شوارزشیلد - دوسیته و فرمول کاردی - ورلینده pdf
دهقانی،کاظم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان کوانتوم داروینیسم
رحیمی، مهری دانشگاه صنعتی اصفهان ماده تاریک آناپولی در مدل استاندارد تعمیم یافته
ردایی ، موسی Chaotic Effect and quantum behavior
رستمی، سعیده دانشگاه سمنان نقش مدل‌های افسون ذاتی در پیش‌بینی سطح مقطع تولید gamma+c-jet در LHC pdf
روزه دار مقدم، رامین دانشگاه فردوسی مشهد آنالیز عنصری نمونه پوست و مرکب به روش پیکسی با باریکه‌ی خارجی
رحمتی نژاد، اعظم دانشگاه زنجان محاسبه چگالی ترازهای هسته ای(_^232)Th با استفاده از مدل های ماکروسکوپیک و کاربرد آنها در محاسبه سطح مقطع واکنش های هسته ای pdf
روشن ضمیر نیکو، محمد دانشگاه ارومیه تأثیر گشتاور مغناطیسی غیرعادی در حضور میدان آهارونوف- بوهم بر روی نوسانگر ایزوتونیک
سروش فر، صاحب دانشگاه گیلان حل تحلیلی معادله ژئودزیک فضا - زمان سیاهچاله GMGHS باردار الکتریکی
سعید حسینی، مینا دانشگاه مازندران Electroweak Phase transition in the extended Higgs Models
سلاجقه، مارال دانشگاه سمنان شکست تقارن توزیع کوارک های شگفت با استفاده از مدل های کوارک ذاتی pdf
سلطانی، امید دانشگاه کاشان بررسی اثر آلایندگی نیتروژن بر خواص الکترونی نانونوارهای سیلیسنی pdf
سلطانیان، امین دانشگاه USM مالزی Transition in electric and magnetic charge of a dyon pdf
سلیمانی معاد، رضا دانشگاه قم اثرات باردار شدن دانه های غبار بین ستاره ای در دینامیک دوران
سهامی، احسان دانشگاه گیلان حل تحلیلی معادله ژئودزیک فضا - زمان سیاهچاله GMGHS باردار الکتریکی pdf
شمالی، الهه دانشگاه صنعتی اصفهان طیف جذب نانومولکول رنگدانهای فلزدار N3 pdf
شیخ احمدی، حیدر دانشگاه کردستان Vacuum quantum fluctuations and dark energy
طبسی، سید محمد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بررسی انحراف نور در محیط پلاسمایی همگن pdf
طیبی نعیم پور، فاطمه دانشگاه گیلان مقایسه روشهای PCA و MF-PCA در تعیین طیف پیوسته اختروش در ناحیه جنگل لیمان آلفا pdf
عبدی، الهام دانشگاه گیلان حل تحلیلی فضازمان متقارن کروی ایستا برای گرانش همدیس در سه بعد pdf
عرب ساغری، آتنا دانشگاه شاهرود اثر پتانسیل تبادلی بارتلت بر انرژی ایزوتوپ های 〖(_1^3)H〗_2 و 〖(_2^3)H〗_1
علایی، اسما دانشگاه بوعلی سینا بررسی مدل گاز چاپلین تعمیم یافته برهمکنشی با داده های ابرنواخترهای نوع یک آ pdf
علیجانی، حمیدرضا دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران بررسی اثرات انرژی باریکه الکترونی روی مسیرهای الکترونی و تابع فی در لیزر الکترون آزاد کانال یونی با ویگلر تخت
علیزاده، زینب دانشگاه گیلان Exact solution of quantum super-integrable systems with arbitrary spin pdf
علیلو، لادن دانشگاه آزاد تهران شمال بررسی پدیده سونولومینسانس در بافت زنده pdf
عمانی زیارتی، محسن دانشگاه آزاد واحد بندرعباس طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ pdf
غضنفری مجرد، مهدی دانشگاه کاشان نقش برهمکنش هایپرون – هایپرون در تعیین ساختار ماده ستارگان نوترونی pdf
فتحی زاده، سمیرا دانشگاه صنعتی ارومیه Electronic Transport Properties of 1-D Tight-Binding System; a Quantum Chaos Approach pdf
فیاض بخش، شیما پژوهشکده ذرات و شتابگرها جفت شدگی نابهنجار كوارك تاپ در پراكندگی پراشیده پروتون-پروتون درLHC pdf
قاسم خواه توتکله، میترا دانشگاه گیلان مدلسازی اشباع حسگر گاز اکسیدقلع در حضور بخارهای الکلی بر اساس مدل جذب لانگمایر pdf
کاردان، اعظم دانشگاه دامغان TSD-like bands in Hf
کاظم پور، سبحان دانشگاه گیلان بررسی ژئودزیک سیاهچاله متقارن کروی چرخان در گرانش همدیس pdf
کریمی جعفری، مریم دانشگاه شاهرود مطالعه کوارک محصور شده با استفاده از هولوگرافی
کیامهر، زینب دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار تعیین طیف پیوسته ی کوازارهای SDSS-DR7 به روش MF-PCA با گسترهی انتقال به سرخ 2.7≤ z ≤4.7 pdf
گوهری پور، محمد دانشگاه سمنان تعیین توابع توزیع پارتونی در تقریب NLO pdf
مجیدی، رویا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی جذب نیتروتیروسین روی نانولوله های كربنی ذاتی و آلاییده با آلومینیوم pdf
محمدزاده، اکبر دانشگاه علمی کاربردی A case study on gathering observational data collected in case solar wind and solar CNO cycle with planetary system formation theory pdf
محمدی الموتی، سمیرا دانشگاه زنجان بررسی تابع برانگیختگی تولید رادیوایزوتوپ (ید-123 23I) با استفاده از واکنش پروتون با تلوریم طبیعی( NatTe (p, xn)123I) pdf
مرشدیان، نادر پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای بررسی تولید هماهنگهای مرتبه بالا در سامانه های دو الکترونی در حضور میدان لیزر فروکوتاه با روش حالتهای همدوس جفت شده pdf
ملاابراهیمی، علی دانشگاه صنعتی شاهرود شبیه سازی و بررسی چاه پتانسیل الکتروستاتیکی در تله های پنینگ صفحه ای pdf
مهران، الهام سنتزنانوذرات مغناطیسی فریت کبالت پایدار شده با پوشش سبز pdf
میرزایی، سودا دانشگاه محقق اردبیلی درهم تنیدگی و اختلاط كوارك ها
میلانی، فرزاد دانشگاه پیام نور شیراز معادلات FRW در تئوری جهش با ادغام تانسور ویل
نباتچیان، پرستو دانشگاه آزاد تهران مرکز بررسی نرخ واپاشی بوزون هیگز در مدل استاندارد و بوزون هیگز باردار در فرای مدل استاندارد pdf
نقدی، محمد دانشگاه ایلام موجودات جایگزیده از غشاهای M روی Ads_4×S^7/Z_k pdf
نوری، الهام دانشگاه شهید بهشتی الکترودینامیک کوانتومی اسکالر در فضای ناجابجایی pdf
نیاکیان، هانی دانشگاه تهران نرم شدگی ماده ی هسته ای و جرم بیشینه ی ستاره نوترونی pdf
یارمحمدی سطری، معصومه IPM Beam Matching to the CERN Linac4 Drift Tube Linac during the beam commissioning at 3 MeV pdf
footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir Copyright © 2012, All rights reserved.