۱ / ۵
۲ / ۵
۳ / ۵
۴ / ۵
۵ / ۵
رویدادها
IPM
اطلاعیه پذیرش عضو پسادکتری

دعوت به همکاری عضو پسادکتری
در زمینه کیهان شناسی رصدی

بيشتر بخوانيد

IPM
اطلاعیه چاپ مقاله

اطلاعیه چاپ مقاله

بيشتر بخوانيد

IPM
ویزیت پرفسور ماریو مندز

ویزیت پرفسور ماریو مندز و اخذ گرنت

بيشتر بخوانيد

IPM
خبر چاپ مقاله

خبر چاپ مقاله

بيشتر بخوانيد

IPM
طرح برگزاری کارگاه های رصدخانه ملی ایران

طرح برگزاری کارگاه های رصدخانه ملی ایران

بيشتر بخوانيد

۱۳۹۰، همه حقوق این وبگاه محفوظ است.

webmaster | ipmic@ipm.ir