۱ / ۵
۲ / ۵
۳ / ۵
۴ / ۵
۵ / ۵

تماس با پژوهشکده نجوم

نشانی: تهران، ابتدای بزرگراه ارتش، روبروی اراج، باغ لارک، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پژوهشکده نجوم

تلفن: ۵-۷۴ ۰۶ ۲۶۱۳ ۲۱ ۹۸+

فکس: ۱۶ ۶۶ ۲۲۸۰ ۲۱ ۹۸+

پست الکترونیک: astro(at)ipm.ir

محل پژوهشکده روی نقشه

۱۳۹۰، همه حقوق این وبگاه محفوظ است.

webmaster | ipmic@ipm.ir