کارگاه مجازی نجوم رادیویی: رصد و داده‌کاهی

پژوهشکده نجوم، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با همکاری انجمن نجوم ایران

زمان: ۸-۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰


پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش های بنیادی در نظر دارد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ مدرسه پیشرفته نجوم رادیویی را برگزار کند. شرکت در این مدرسه نیازمند داشتن اطلاعات اولیه از نجوم رادیویی و آشنایی با زبان های برنامه نویسی به ویژه پایتون است.

    در این مدرسه مباحث زیر تدریس خواهند شد:
  • مبانی رصد رادیویی، با استفاده از تک دیش و تکنیک تداخل سنجی
  • رصد با تلسکوپ های ALMA و VLA
  • نوشتن پروپوزال برای درخواست زمان رصد با تلسکوپ های رادیویی
  • استفاده از داده های آرشیوی ALMA و VLA
  • داده کاهی، کالیبراسیون، تصویربرداری

 

webmaster | ipmic@ipm.ir Copyright © 2012, All rights reserved.