مدرسه نجوم رادیویی

پژوهشکده نجوم، پژوهشگاه دانشهای بنیادی

25-26 آذرماه 1396


ستارگان، کهکشان ها و دیگر ساختارها در کیهان در گستره وسیعی از طول موج الکترومغناطیس تابش میکنند. با پیشرفت کیهان شناسی رصدی و عمیق تر و دقیق تر شدن سوالات ما از کیهان، لزوم مطالعات چند فرکانسی بیشتر و بیشتر آشکار می شود. در این میان مطالعه ی ساختارها در طول موج رادیویی اهمیت ویژه ای دارد. در مدرسه ی نجوم رادیویی هدف ما پرداختن به این مطالب است. آشنایی با ابزار رصد رادیویی؛ موفقیت ها و چالش ها، شناخت چشمه های رادیویی و چشم انداز آینده ی این شاخه از کیهان شناسی بررسی می شود.

هزینه ثبت نام در این کارگاه 700.000 ريال ( شامل میان وعده و ناهار ) است.

مهلت ثبت‌نام در این مدرسه تا 10 آذر ماه تمدید شد.

 

webmaster | ipmic@ipm.ir Copyright © 2012, All rights reserved.