۱ / ۵
۲ / ۵
۳ / ۵
۴ / ۵
۵ / ۵
رویدادها
IPM
سمینار ویژه

سمینار هفتگی ویژه The adventure of unveiling the low surface brightness Universe

5 بهمن ماه 1400

بيشتر بخوانيد

IPM
طرح برگزاری کارگاه های رصدخانه ملی ایران

مجموعه کارگاه های آموزش نجوم و کیهان شناسی رصدی(کارگاه شماره 3) رصدخانه ملی ایران

22-23 دی ماه 1400

بيشتر بخوانيد

IPM
اطلاعیه پذیرش عضو پسادکتری

دعوت به همکاری عضو پسادکتری
در زمینه نجوم و کیهان شناسی

بيشتر بخوانيد

IPM
خبر چاپ مقاله

Role of Magnetic Field and Cosmic Rays in The Magellanic Clouds
December 2021

بيشتر بخوانيد

IPM
کنفرانس رصدخانه ملی ایران

کنفرانس رصدخانه ملی ایران اهداف علمی و ابزارگان تلسکوپ 4/3 متری

13-14 بهمن ماه 1400

بيشتر بخوانيد

۱۳۹۰، همه حقوق این وبگاه محفوظ است.

webmaster | ipmic@ipm.ir