۱ / ۵
۲ / ۵
۳ / ۵
۴ / ۵
۵ / ۵
رویدادها
IPM
کارگاه

مدرسه پیشرفته نجوم رادیویی نجوم رادیویی: رصد و داده کاهی

۱۰ اردیبهشت ماه ۹۹

بيشتر بخوانيد

IPM
کنفرانس

بیست و هشتمین کنفرانس بهاره فیزیک 5-6خرداد 1400

بيشتر بخوانيد

IPM
همکاری با دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد

پروژه های دکتری و کارشناسی ارشد

بيشتر بخوانيد

IPM
جایزه علی محمدی

جایزه علی محمدی در فیزیک و ریاضی

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه بین المللی

مشاهده ی عالم در درخشندگی های سطحی پایین
ساختمان فرمانیه

بيشتر بخوانيد

۱۳۹۰، همه حقوق این وبگاه محفوظ است.

webmaster | ipmic@ipm.ir