کارگاه یک روزهٔ محاسبه اختلالات کیهان‌شناسی

با استفاده از نرم افزار Mathematica و پکیج xAct

پژوهشکده نجوم، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

۱ مرداد ماه ۱۳۹۸


در این کارگاه مقدماتی، با به کارگیری نرم‌افزار Mathematica و بستهٔ xAct، طیف توان اختلالات کیهانشناسی را به دست خواهیم آورد.

آشنایی مقدماتی با نظریه نسبیت عام و کیهان‌شناسی برای شرکت‌کنندگان فرض شده است. به طور مشخص محاسبات فصل‌های ۳، ۶، ۹ و ۱۲ از مرجع https://arxiv.org/abs/0907.5424 در این کارگاه با استفاده از بستهٔ xAct انجام خواهد شد.

توجه: لطفا پیش از شروع کارگاه نرم‌افزار Mathematica را روی رایانه شخصی خود نصب نمایید و همچنین بستهٔ xAct را با استفاده از دستورالعمل ذکر شده در لینک http://www.xact.es نصب کرده و از کارکرد صحیح آن اطمینان حاصل فرمایید.

آخرین مهلت ثبت نام : ۱۵ تیر ۱۳۹۸
 

webmaster | ipmic@ipm.ir Copyright © 2012, All rights reserved.